Voir tous les Blog-moto
MotoClub Madagascar

MotoClub Madagascar MotoClub Madagascar scooter dia niforona tamin'ny taona 2009. Fikambanana noforonina mba ifampitaomanan’ny mpitia Scooter, na ny manana na ny tsy manana. Manao “sortie” na fiarahana mitsangatsangana isam-bolana. MotoClub Mada a été crée en 2009. C’est une association qui regroupe les fans de moto scooter 2 et/ou 4 temps. MCM se réuni tous les mois, sous forme de piquenique ou sortie.

MotoClub Madagascar

Faly miarahaba anareo tonga soa eto amin'ny Blog MCMEspace Pub Disponible

MotoClub Madagascar MotoClub Madagascar

Misokatra amin''ny fomba ofisialy manomboka anio ity blog MCM ity!
Koa manasa atsika mpikambana na koa ireo izay mety ho liana ny momba ny fikambanana mba ampita ity adresse ity amin''ireo namantsika marobe!
Mbola hapetraka eto ihany ny fitsipi-pifehezana sy ny "fiche d''adhésion" atsika koa manentana atsika mba aharisika amin''ny famenoina izany antsakany sy andavany.
Misaotra tompoko oooo!

Posté par mcm le 12 mars 2013 4 commentaires Recommander
Commenter cet article Fermer


Le 24/04/2013 par pa
isaorana ny responsable communication.mankasitraka ary mino sy manatena fa ho vita aradalana amzay izy ity
Commenter ce commentaire Fermer
Le 20/03/2013 par Nah
Eny tompoko voaray ny hafatra
Commenter ce commentaire Fermer
Le 24/04/2013 par pa
merci an
  Fermer
Le 15/03/2013 par parany
manantena fahamatorana ny fandraisan tsika anjara
Commenter ce commentaire Fermer


Retour à l'accueil de notre blog


  Flux RSS